28 września 2015

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” jest organizacją, która ma na celu wsparcie Rodziców w wychowywaniu młodych. Przynależy do Federacji Skautingu Europejskiego, stąd nazwa Skauci Europy. Cele, które stawiamy sobie w pracy wychowawczej są następujące: rozwój fizyczny (zdrowie), kształtowanie charakteru, rozwój zmysłu praktycznego, rozwój ducha służby oraz pogłębianie życia religijnego. Staramy się dbać o całościowy rozwój młodego człowieka, co odpowiada ww. 5 celom skautingu. Działamy w 3 gałęziach wiekowych: żółtej – wilczki, zielonej – harcerki i harcerze oraz czerwonej – przewodniczki i wędrownicy. Zajęcia dziewcząt i chłopców odbywają się osobno, tzn. działamy w dwóch nurtach – żeńskim i męskim.