28 września 2015

Gałąź zielona – harcerze/harcerki

Harcerze i harcerki, czyli młodzi w wieku 12-16 lat. Poprzez wspólną grę, przygodę, życie w kilkuosobowych grupach – zastępach uczą się współpracy, ćwiczą zdrowie, charakter, zmysł praktyczny, rozwijają ducha służby oraz pogłębiają swoje życie religijne. Harcerze i harcerki odbywają swoje zbiórki w zastępach 3 razy w miesiącu. Raz na czas ma miejsce biwak/zbiórka całej drużyny, zaś w wakacje wyjeżdżają na co najmniej 2-tygodniowy obóz letni, będący najważniejszym wydarzeniem całego roku. Harcerze i harcerki kierują się Prawem Harcerskim, pod wodzą drużynowej/drużynowego uczą się, jak mądrze korzystać z przestrzeni wolności, jaką stwarza im skauting.