9 kwietnia 2018

Opinie

ZNANI:

 Doświadczenie skautingu, jako szczególna droga duchowego wzrostu ma wielką wartość, bowiem umożliwia integralne wychowywanie osoby. Pomaga ono pokonać pokusę obojętności i egoizmu, aby otwierać się na bliźniego i na społeczeństwo. Może skutecznie sprzyjać realizowaniu wymogów powołania chrześcijańskiego, by być ‚solą ziemi i światłem świata’ (por. Mt 5, 13-16). Zachęcam Was, byście byli wierni bogatej tradycji Waszego ruchu, zaangażowanego w kształtowanie postaw dialogu, poczucia sprawiedliwości, lojalności, braterstwa w relacjach społecznych.            

Ojciec Święty Jan Paweł II

Od stu lat wszyscy, którzy wstępują do skautingu, zyskują możliwość integralnej formacji osobowej poprzez zabawę, działanie, przygodę, kontakt z przyrodą, życie w grupie i służbę innym. Skauting, inspirowany Ewangelią, jest nie tylko miejscem prawdziwego wzrastania w człowieczeństwie, lecz również propozycją życia w sposób głęboko chrześcijański oraz okazją do rzeczywistego dojrzewania pod względem duchowym i moralnym, a także autentyczną drogą świętości. Warto przypomnieć, że — jak mawiał o. Jacques Sevin SJ, założyciel skautingu katolickiego — «świętość nie należy do określonej epoki czy jakiejś szczególnej formacji». Poczucie odpowiedzialności, jakie kształtuje pedagogia skautingu, nakazuje kierować się w życiu miłością bliźniego i budzi pragnienie służenia mu na wzór Chrystusa sługi, czerpiąc siłę z łaski, jaką daje Chrystus w szczególności w sakramentach Eucharystii i pojednania.

Ojciec Święty Benedykt XVI

Jak wiele pokoleń zawdzięcza skautowemu wychowaniu swój rozwój na drodze świętości, praktykowania cnót, a szczególnie szlachetności duszy… Jesteście prawdziwymi aktorami na scenie świata, a nie tylko widzami! Zachęcam was, byście nie bali się stawiać czoła wyzwaniom, abyście chronili wartości chrześcijańskie, szczególnie gdy chodzi o obronę życia, rozwój, godność osoby, walkę z ubóstwem i tyle innych bitew, które musimy codziennie wydawać. A kiedy marsz wyda się wam cięższy, przypomnijcie sobie, że jesteście synami i córkami Kościoła. Kościół jest waszą matką, wspiera was i na was liczy! Jesteście powołani do miłości i służby z radością i wielkodusznością właściwymi waszej młodości.

Papież Franciszek

Stanowicie prawdziwą nadzieję dla Kościoła, dla świata,  dla Europy, dla Polski. Nadzieję, że potraficie być znakiem sprzeciwu dla tego świata, który Chrystusa nie chce mieć pośród siebie.

Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski

 

 

„Sami się kiedyś przekonacie, że ci koledzy, którzy byli z Wami w jednym zastępie zostaną waszymi przyjaciółmi do końca życia. Przekonacie się, że w każdej sytuacji można liczyć na swoich druhów i jest to niezwykłe.  Niezależnie od tego jakie mamy poglądy, jest coś co nas łączy – to przekonanie o potrzebie troski o Ojczyznę. I to właśnie zaszczepia w duszy człowieka harcerstwo. Dlatego zawsze miałem, mam i będę miał głęboki szacunek do harcerstwa niezłomnego, które nigdy nie bało się swoich wartości wyniesionych z okresu przedwojennego.                        

 Prezydent RP Andrzej Duda – protektor polskich organizacji harcerskich

*           *         *         *        *         *          *          *          *         *          *         *
OPINIE RODZICÓW:

wkrótce

rodzice

*           *         *         *        *         *          *          *          *         *          *         *
OPINIE WILCZKÓW:

wkrótce

wilczek, 4.GK

wkrótce

wilczek, 1.GK

OPINIE HARCEREK I HARCERZY:

wkrótce

harcerka, 2./4.DK

wkrótce

harcerz, 1./3.DK

OPINIE SZEFOWYCH I SZEFÓW:

W skautingu poznałam mnóstwo świetnych przyjaciółek i koleżanek, którym zawdzięczam naprawdę wiele. Są dla mnie jak siostry (zwłaszcza, że w domu mam tylko ( i aż) czwórkę młodszych braci), którym mogę powiedzieć wszystko, zwierzyć się i nie bać, że mnie skrytykują ponieważ żyją tymi samymi wartościami, co ja również dla nich są one ważne. Szczerość, ofiarność i czystość – główne trzy cnoty skautowe są dla nas bardzo ważne i wszystkie żyjemy tak, aby ich w sobie strzec i przestrzegać Prawa Harcerskiego. Jako zastępowa zauważyłam jak bardzo można poznać druga osobę i to nie w sytuacjach okazyjnych, czy uroczystych, ale prawdziwe oblicze ukazuje wspólne pokonywanie trudności i przeciwności spotykających nas w codziennym życiu lub na obozach, czy zbiórkach. Harcerstwo pomaga mi rozwinąć jeszcze bardziej swoją wiarę, być lepszym człowiekiem, uczy mnie wytrwałości i cierpliwości. Jest dobrą szkołą podejmowania odpowiedzialnych decyzji, a ludzie których tu się spotyka, nawet pierwszy raz, są naszymi przyjaciółmi i ma się wrażenie, że jest tak już od dawna. Harcerstwo realizuje motto swego założyciela generała Baden-Powell : Starajcie się zostawić ten świat jeszcze lepszym niż go zastaliście.

Basia, 18 lat

Wstąpiłem do Skautów, bo prezentują oni wartości, które wyznaję: przywiązanie do Boga, Ojczyzny, wierność danemu słowu, to wartości, jakimi każdy skaut powinien kierować się w życiu. Ważnym impulsem dla mnie było wystąpienie na akcji naborowej ówczesnego drużynowego. To ono zainspirowało mnie, 12 letniego chłopaka, by wyruszyć na szlak niesamowitej przygody- rozbudziło moją ciekawość i stało się motorem działania. Jestem mu za to bardzo wdzięczny.

Kuba, 18 lat

Założyliśmy Gromady dla swoich dzieci…

To nasza pasja…

Beata i Marcin Mądrzy, małżeństwo skautowe, rodzice

info

osoba konsekrowana ze Środowiska Krakowskiego

OKIEM DUSZPASTERZA:

Skautów postrzegam jako wspólnotę. Jako moich braci, którym mogę posługiwać jako zakonnik i kapłan, aby przybliżać ich do Jezusa. Zachwyca mnie ich otwartość na to, co Boże, ich troska o rozwój religijny, ich świadectwo dla świata – że można być młodym współczesnym człowiekiem i dobrym katolikiem.

Ojciec Marcin Buntow OFMConv